NASI PARTNERZY
:: WSPARCIE INFORMATYCZNE

 

Konsorcjum Informatyczne  Amazis Sp. z o.o. i Copy Con Sp. z o.o. z Radomia, pragnie przedstawić Państwu ofertę na profesjonalne świadczenie usług z zakresu Outsourcingu IT oraz efektywne wykorzystanie technologii informatycznych do rozwoju firm i instytucji, w którym to nasza firma specjalizuje się już od wielu lat.

 

Mając na uwadze zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród małych i średnich przedsiębiorstw, nasza firma wychodzi na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów pod kątem rzetelnych i sprawdzonych działań bieżącej administracji zasobów informatycznych firmy, mających na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w firmie a co za tym idzie zwiększenie skuteczności oraz efektywności prowadzonej działalności poprzez optymalne zaplanowanie obsługi procesów biznesowych co wpływa
w znacznym stopniu na wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

 

Obserwując szybki wzrost postępu technicznego i technologicznego oraz potrzeby potencjalnych  Klientów, stworzyliśmy Dział Techniczny składający się
z wyspecjalizowanych i doświadczonych Adminstratorów IT, którzy są wstanie sprostać nie jednemu wyzwaniu. Stałe inwestowanie  w specjalistyczne kursy i szkolenia naszego personelu, sprawia że nasi Klienci posiadają dostęp do najnowszych i sprawdzonych rozwiązań IT.

 

Oferując Państwu wsparcie serwisowe,  pragniemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany ze stałą opieką techniczną dostępną na każdy telefon. Wielokrotnie jako użytkownicy korzystający ze sprzętu komputerowego
i oprogramowania  mieliśmy techniczne problemy, które ograniczały możliwości pracy. Dlatego też oferujęmy Państwu usługę w postaci zdalnej pomocy, która  całkowicie wykluczy usterki oraz stracony czas na oczekiwanie informatyka.

 

Współpraca z doświadczoną firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze serwisowej, zapewni Państwu komfort pracy a tym samym zadowolenie i  satysfakcję  z trafności dokonanego wyboru.

 

Oferowany przez naszą firmę Outsourcing  Informatyczny, to przede wszystkim przejęcie przez nasze przedsiębiorstwo odpowiedzialności za wybrane zasoby informatyczne, funkcje i procesy biznesowe  w Państwa firmie, natomiast aspekt  wieloletniej  współpracy  z wiodącymi, światowymi producentami oprogramowania i sprzętu pozwala na tworzenie dla Państwa atrakcyjnych cenowo ofert, w których kluczowym czynnikiem są dla nas realne potrzeby Klienta.

 

Zalety świadczonego przez nas Outsourcingu Informatycznego, to przede wszystkim:

 • Tańsze i efektywniejsze działanie ( zamiast konieczności zatrudniania etatowego informatyka) – optymalizacja kosztów obsługi również pod kątem podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  np. poprzez szkolenia
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i najnowszych technologii
 • Oszczędność czasu
 • Podniesienie bezpieczeństwa organizacji
 • Przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń
 • Opieka serwisowa świadczona przez 7 dni w tygodniu (zabezpieczenie przed odejściem z pracy przeszkolonego pracownika lub czasowym brakiem pracownika w sezonie urlopowym)
 • Dostęp do szerszego personelu w przypadkach awarii krytycznych
 • Profesjonalne dopasowanie usług IT odpowiadające potrzebom biznesowym firmy,
 • Konsulting związany z IT zawarty w cenie abonamentu

 

Bezpłatny audyt infrastruktury teleinformatycznej w firmie, mający na celu wskazanie zagrożeń wynikających z działania np. zewnętrznych źródeł ( internet, działanie osób trzecich), które mogą wpływać na proces działania całości firmy.

 

Proces wdrażania Outsourcingu Informatycznego przez naszą firmę:

Analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu informatycznego w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone na podstawie przeprowadzonego m.in. :

 

AUDYTU infrastruktury teleinformatycznej w Państwa firmie”

 

Audyt taki poprzedza kwestia formalna, a mianowicie podpisanie z Klientem Umowy o poufności  przekazywanych danych, mając na uwadze bezpieczeństwo przekazywanych przez Państwa danych.

 

Proces analizy, obejmuje obszary istotne  w kontekście świadczonych usług:

 • procesy biznesowe – określenie jakie procesy lub aplikacje mają być wspierane przez usługi outsourcingowe
 • katalog usług – zdefiniowanie usług wspierających poszczególne procesy biznesowe lub aplikacje działające w firmie
 • SLA – określenie poziomu świadczenia poszczególnych usług w zakresie dostępności, ciągłości, wydajności oraz bezpieczeństwa działania struktury teleinformatycznej w firmie
 • infrastruktura – określenie urządzeń oraz zasobów niezbędnych dla realizacji usług oraz określenie relacji względem, poszczególnych elementów
 • zespół – określenie organizacji, wymaganych kompetencji ról oraz aktywności względem poszczególnych osób,
 • procedury, procesy – zdefiniowanie procesów oraz procedur, na podstawie których będą realizowane usługi utrzymania struktury teleinformatycznej w firmie,
 • serwisy oraz wsparcie techniczne – określenie zakresu wsparcia technicznego oraz typów serwisów gwarancyjnych, wymaganych dla poszczególnych elementów infrastruktury względem przyjętych parametrów SLA,
 • producenci, dostawcy – określenie producentów, dostawców zapewniających wsparcie techniczne oraz serwisy gwarancyjne dla wszystkich elementów infrastruktury.
 • kontrolowanie i monitorowanie infrastruktury i procesów względem przyjętych mierników, co  pozwala na dokonanie właściwej oceny jakości świadczonych usług oraz określenia ich efektywności i skuteczności
 • modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu na podstawie prowadzonych analiz przez nasz Dział Techniczny. Modyfikacja odbywa się na zasadzie określania poziomu wykorzystania zasobów oraz wskazania długoterminowego trendu dla poszczególnych elementów konfiguracji.

 

Zakres usług outsourcingowych realizowanych przez Konsorcjum Informatyczne COPY CON Sp. z o.o. i Amazis Sp. z o.o. z Radomia:

 

W ramach stałej obsługi serwisowej:

 • Diagnoza i serwis oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej,
 • Serwis na miejscu oraz wykonanie usługi u Klienta,
 • Naprawy konfiguracji oprogramowania,
 • Usuwanie złośliwego oprogramowania,

 

W ramach usług administracyjnych:

 • Stały nadzór i administrowanie systemami operacyjnymi, urządzeniami sieciowymi
 • Bezpieczne zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • Przeprowadzanie okresowych audytów bezpieczeństwa posiadanego sprzętu,
 • Okresowe inwentaryzacje posiadanego sprzętu IT oraz oprogramowania,
 • Zarządzanie licencjami na oprogramowanie,
 • Montaż dostarczonego sprzętu, instalacje i konfiguracje oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Bezpieczeństwo archiwizowanych danych oraz zarządzanie kopiami bezpieczeństwa,
 • Doradztwo w doborze oprogramowania użytkowego i zabezpieczeń sieciowych,
 • Przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z konserwacją, aktualizacją oprogramowania i systemów operacyjnych.

 

 **Wysokość abonamentu ( miesięczny, kwartalny lub roczny), zależy od specyficznych potrzeb Klienta i jest indywidualnie dopasowywany w zależności od struktury teleinformatycznej w Państwa firmie na podstawie przeprowadzonego bezpłatnego audytu.

 

Celem uzyskania szczegółowych informacji i kosztorysu, prosimy o kontakt tel. (48) 360 24 60 lub przejdź do FORMULARZA KONTAKTOWEGO

NASZE REALIZACJE

telefon /fax:

+48 48 360-24-60


telefon komórkowy:

607 055 907


e-mail:

bok@konsorcjumit.pl


biuro obsługi Klienta:

ul. M.C. Skłodowskiej 18

III piętro pok. 311

26-600 Radom

Infolinia: tel/fax 048 360 24 60; tel. kom. 0 607 055 907